Data publikacji : 2017-04-25

Kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w kontekście negocjacji handlowych na forum WTO i Brexitu

Agnieszka HajdukiewiczDział: Artykuły tematyczne / Thematic articles

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest określenie, w jaki sposób udział Unii Europejskiej (UE) w negocjacjach dotyczących liberalizacji handlu międzynarodowego na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO) wpływał na dotychczasowe zmiany Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz jak nowe wyzwania związane z dążeniem do zakończenia Rundy Doha i Brexitem mogą oddziaływać na przyszły kształt WPR.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Głównym problemem badawczym publikacji jest rozpoznanie skali i zakresu wpływu wybranych czynników ze sfery stosunków międzynarodowych na kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej. W ramach procesu badawczego wykorzystano tradycyjne studia literatury, przegląd raportów Komisji Europejskiej oraz analizę danych statystycznych Eurostat i Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu.

PROCES WYWODU: Analizę rozpoczęto od przedstawienia kluczowych reform Wspólnej Polityki Rolnej, następnie zbadano, jak negocjacje na forum GATT i WTO wpłynęły na kierunki tych zmian. W dalszej kolejności rozpatrywano przyczyny zróżnicowanego podejścia poszczególnych państw członkowskich UE do rewizji WPR i problemu liberalizacji handlu rolnego. W końcowej części analizy nakreślono potencjalne skutki Brexitu w obszarze unijnej polityki rolnej.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza wykazała, że ważnym impulsem reform WPR do 2008 r. było dążenie Unii Europejskiej do wypracowania proaktywnego stanowiska w negocjacjach WTO i presja wywierana przez jej partnerów handlowych na forum wielostronnym. W późniejszym okresie, wobec braku końcowego porozumienia negocjacji Rundy Doha, wpływ WTO jako impulsu dla zmian WPR wyraźnie osłabł. Pojawiły się natomiast nowe wyzwania, związane m.in. z Brexitem, które będą wymagały poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania i finansowania WPR.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: W badaniach dotyczących ewolucji WPR niezbędne jest uwzględnianie jej kontekstu międzynarodowego. Przyjęcie perspektywy „od zewnątrz do wewnątrz” pozwala na identyfikację dodatkowych czynników wpływających na reformy WPR.

Słowa kluczowe

Wspólna Polityka Rolna ; reformy WPR ; liberalizacja handlu rolnego ; WTO ; BrexitSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP