Data publikacji : 2017-01-30

Megatrends and their implications in the globalised world

Renata PęciakDział: Artykuły Varia

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: The goal of the paper is to explain the essence of megatrends, to show global trends most often perceived as megatrends, and also to present some implications of these phenomena.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem can be expressed in the form of questions: Are megatrends as phenomena important? Can the method which is appropriate for conducting global trends be determined? The paper has a conceptual character; the main research methods that are applied include literature studies, the method of analysis, the method of comparative analysis and the descriptive method.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The disquisition is composed of three major parts. The first concerns conceptualisation of megatrends: definitions, the nature of the phenomenon and also identification of phenomena approached as megatrends. The second part provides explanation why research of megatrends is important. The third part presents foresight as the most often applied research method of the discussed phenomenon.

RESEARCH RESULTS: With respect to definitions concerning megatrends there are no significant divergences. However, they occur at the attempt of classification of a particular phenomenon as a megatrend. Megatrends have the nature of permanent trends that in a growing degree permeate all areas of human life. Megatrends increase complexity, uncertainty and risk and accelerate feedback within and between economic, social, political, technological and environmental systems. Therefore it is necessary to monitor and assess these phenomena.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Prediction of megatrends can be an important element of the potential of an organisation, the key to economic decision-making, as well as for planning and building the strategy on different levels of economic and social area, from micro to global level. However research of megatrends is associated, among others, with the problems resulting from ambiguous classification, dynamic character of these phenomena, uncertainty they are accompanied by, and also application of an adequate research method. It is important to contribute to the development of a more innovative research agenda for effective projection of megatrends.

Keywords: megatrends, global economy, globalisation, foresight.


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP