Amerykańskie wybory prezydenckie 2016 r. z perspektywy zmian systemu partyjnego i środowiska instytucjonalnego

Dariusz Stolicki

Abstrakt


Cel naukowy: Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów zmian amerykańskiego systemu partyjnego i instytucjonalnego, jakie wpłynęły na wynik wyborów 2016 r., oraz przeanalizowanie, jakich konsekwencji tego wyniku należy oczekiwać dla dalszej ewolucji wspomnianych systemów.

Problem i metody badawcze: Artykuł koncentruje się na przyczynach utraty kontroli establishmentu partyjnego nad procesem prawyborów, długoterminowych uwarunkowaniach zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach powszechnych oraz perspektywach reorientacji programowej Partii Republikańskiej w kierunku tzw. tradycji jacksonowskiej.

Proces wywodu: Przebieg i wyniki prawyborów w obydwu partiach analizowane są w świetle ustaleń literatury dotyczących mechanizmu funkcjonowania amerykańskich instytucji politycznych (w szczególności legislatur i partii politycznych). Z kolei przyczyny przesunięć poparcia wyborczego między partiami rozpatrywane są w ujęciu jakościowym na podstawie przykładów i trendów historycznych. Wreszcie potencjalne konsekwencje zwycięstwa D. Trumpa analizowane są w odniesieniu do reguł instytucjonalnych (przede wszystkich prawnych) determinujących możliwości realizacji programu prezydenckiego.

Wyniki analizy naukowej: Uprawdopodobniono tezę o istnieniu związku przyczynowego między reformami instytucjonalnymi bezpośrednio lub pośrednio osłabiającymi tradycyjne mechanizmy hierarchiczne w polityce amerykańskiej a utratą kontroli nad procesem nominacyjnym przez establishmenty partyjne, która umożliwiła zwycięstwo D. Trumpa i osłabiła H. Clinton. Wskazano na stabilne historyczne wzorce zachowań wyborczych, częściowo wyjaśniające zwycięstwo kandydata republikanów w wyborach powszechnych.

Wnioski, innowacje, rekomendacje: Wynik wyborów prezydenckich w USA w 2016 r. był rezultatem splotu wielu czynników. Nie bez znaczenia były również niedostrzegane w bieżących komentarzach uwarunkowania instytucjonalne (jak osłabienie kierownictwa partyjnego) oraz stabilne wzorce zachowań amerykańskiego elektoratu (przewaga „outsiderów” – kandydatów spoza polityki federalnej czy inklinacja ku alternacji władzy).


Słowa kluczowe


amerykański system polityczny, amerykański system partyjny, wybory prezydenckie w USA 2016, prawybory prezydenckie w USA 2016

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abramowitz, A. I., Cover A. D., & Norpoth, H. (1986). The President's Party in Midterm Elections: Going from Bad to Worse. American Journal of Political Science, 30, 562-576. doi: 10.2307/2111090.

Alford, J. R. (2001). We're All in This Together. The Decline of Trust in Government, 1958-1996. W J. R. Hibbing & E. Theiss-Morse (Eds.), What Is it about Government that Americans Dislike? (s. 28-46). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Bartels, L. M. (1985). Expectations and Preferences in Presidential Nominating Campaigns. American Political Science Review, 79, 804-815. doi: 10.2307/1956845.

Binder, S. A., & Lee, F. E. (2013). Making Deals in Congress. W J. Mansbridge & C. J. Martin, Negotiating Agreement in Politics (s. 54-72). Washington, DC: American Political Science Association.

Burnham, W. D. (1970). Critical Elections and the Mainsprings of American Politics. New York, NY: Norton.

Bycoffe, A. (2016, Jun. 7). The Endorsement Primary. FiveThirtyEight. http://projects.fivethirtyeight.com/2016-endorsement-primary/.

Campbell, J. E. (1993). The Presidential Pulse of Congressional Elections. Lexington, KY: University of Kentucky Press.

Ceaser, J. W. (1979). Presidential Selection: Theory and Development. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Cohen, M., Karol, D., Noel, H., & Zaller, J. (2008). The Party Decides: Presidential Nominations Before and After Reform. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Cook Political Report (2016, Nov. 7). 2016 Electoral Scorecard for November 7, 2016. https://web.archive.org/web/20161124115121/http://cookpolitical.com/presidential/charts/scorecard.

Crook, S. B., & Hibbing, J. R. (1985). Congressional Reform and Party Discipline: The Effects of Changes in the Seniority System on Party Loyalty in the US House of Representatives. British Journal of Political Science, 15, 207-226. doi: 10.1017/S0007123400004166.

David, P. T., Goldman, R. M., & Bain, R. C. (1960). The Politics of National Party Conventions. Washington, DC: Brookings Institution.

Deering, C. J., & Smith, S. S. (1997). Committees in Congress. Washington, DC: CQ Press.

Diaz, D. (2015, July 9). Think Trump has a chance to snag GOP nomination? Analysis gives him just 1%. CNN Politics. http://edition.cnn.com/2015/07/09/politics/donald-trump-data-pivit-2016-election/.

Doyle, R. B. (2011). The Rise and (Relative) Fall of Earmarks: Congress and Reform, 2006–2010. Public Budgeting & Finance, 31, 1-22. doi: 10.1111/j.1540-5850.2011.00971.x.

Dunn, S. (2013). 1940: FDR, Willkie, Lindbergh, Hitler—the Election Amid the Storm. New Haven, CT: Yale University Press.

Evans, C. L., & Oleszek, W. J. (1999). Procedural Features of House Republican Rule. W N. C. Rae, C. C. Campbell (Eds.), New Majority Or Old Minority?: The Impact of Republicans on Congress (s. 117-134). Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Ferejohn, J. A., & Calvert, R. L. (1984). Presidential coattails in historical perspective. American Journal of Political Science, 28, 127-146. doi: 10.2307/2110790.

Goldwater v. Carter (1979), 444 U.S. 996.

Hart, V. (1978). Distrust and Democracy: Political Distrust in Britain and America. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Henshel, R. L., & Johnston, W. (1987). The Emergence of Bandwagon Effects: A Theory. The Sociological Quarterly, 28, 493-511.

Jackson, N., & Hooper, A. (2016, Nov. 8). Election 2016: Forecast. Huffington Post. https://web.archive.org/web/20161124151046/http://elections.huffingtonpost.com/2016/forecast/president.

Jacobson, G. C., & Carson, J. L. (2015). The Politics of Congressional Elections. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Jewell, M. E., & Patterson, S. C. (1986). The Legislative Process in the United States. New York, NY: Random House.

Katz, J. (2016, Nov 8). Who Will Be President? New York Times. https://web.archive.org/web/20161127190237/http://www.nytimes.com/interactive/2016/upshot/presidential-polls-forecast.html.

Katz, R. S., & Mair, P. (Eds.) (1994). How Parties Organize: Change and Adaptation in Party Organizations in Western Democracies. London: SAGE Publishing.

Kelly, A., & Sprunt, B. (2016, Nov. 9). Here Is What Donald Trump Wants To Do In His First 100 Days. NPR. http://www.npr.org/2016/11/09/501451368/here-is-what-donald-trump-wants-to-do-in-his-first-100-days.

Klumpp, T., & Polborn, M. K. (2006). Primaries and the New Hampshire Effect. Journal of Public Economics, 90, 1073-1114. doi: 10.1016/j.jpubeco.2005.08.009.

Kubas, S. (2013). Ingerencja amerykańskiego sądu konstytucyjnego w proces wyborczy. Uwagi na tle orzeczenia Citizens United v. Federal Election Commission (2010). W A. Zięba (Ed.), Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich (s. 431-440). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kurtzleben, D. (2016, Nov. 14). Rural Voters Played A Big Part In Helping Trump Defeat Clinton. NPR. http://www.npr.org/2016/11/14/501737150/rural-voters-played-a-big-part-in-helping-trump-defeat-clinton.

Leuchtenburg, W. E. (1995). The Supreme Court Reborn: the Constitutional Revolution in the Age of Roosevelt. New York, NY: Oxford University Press.

Maisel, L. S., & Brewer, M. D. (2011). Parties and Elections in America: The Electoral Process. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Margolis, Craig D. (1995). House out of Order: Committee Reform in the Modern House of Representatives. Journal of Law and Politics, 11, 273-343.

McCain-Feingold Bipartisan Campaign Reform Act (2002), Pub. L. No. 107-155, 116 Stat. 81.

McKenna, M. C. (2002). Franklin Roosevelt and the Great Constitutional War. The Court-Packing Crisis of 1937. New York, NY: Fordham University Press.

Mead, W. R. (1999, December). The Jacksonian Tradition. The National Interest, 58. https://web.archive.org/web/20000301050532/http://www.nationalinterest.org/issues/58/Meadextract.html.

Nadeau, R., Cloutier, E., & Guay, J.-H. (1993). New Evidence About the Existence of a Bandwagon Effect in the Opinion Formation Process. International Political Science Review, 14, 203-213. doi: 10.1177/019251219301400204.

National Federation of Independent Business v. Sebelius (2012), 132 S.Ct. 2566.

Nye, J. S., Jr., Zelikow, P. D., & King, D. C. (1997). Why People Don’t Trust Government. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Oleszek, W. (2010). Congressional Procedures and the Policy Process. Washington, DC: CQ Press.

Patterson, J. T. (1967). Congressional Conservatism and the New Deal. Lexington, KT: University Press of Kentucky.

Patterson, J. T. (1997). Grand Expectations: The United States, 1945-1974. New York, NY: Oxford University Press.

Pew Research Center (2015, Nov. 23). Beyond Distrust: How Americans View Their Government. http://www.people-press.org/2015/11/23/1-trust-in-government-1958-2015/.

Printz v. United States (1997), 521 U.S. 898.

Rauch, J. (2016, July/August). How American Politics Went Insane. The Atlantic. http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/07/how-american-politics-went-insane/485570/.

Rosenof, T. (2003). Realignment: The Theory That Changed the Way We Think about American Politics. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Rosenzweig, P. (2016, Nov. 29). Annals of the Trump Administration #9 -- Immigration and Border Security Policy. Lawfare. Hard National Security Choices. https://www.lawfareblog.com/annals-trump-administration-9-immigration-and-border-security-policy.

Rothenberg & Gonzales Political Report (2016, Nov. 7). Presidential Ratings. https://web.archive.org/web/20161129151223/http://www.rothenberggonzales.com/ratings/president.

Sabato, L. J. (2016, Nov. 7). The Crystal Ball’s 2016 Electoral College ratings. Sabato’s Crystal Ball. https://web.archive.org/web/20161129151221/http://www.centerforpolitics.org/crystalball/2016-president/.

Schofield, N., Miller, G., & Martin, A. (2003). Critical Elections and Political Realignments in the USA: 1860–2000. Political Studies, 51, 217-240. handle: 2027.42/116236.

Shafer, B. E. (Ed.) (1991). The End of Realignment? Interpreting American Electoral Eras. Madison, WI: University of Wisconsin Press.

Silver, N. (2015, Aug. 6). Donald Trump’s Six Stages Of Doom. FiveThirtyEight. http://fivethirtyeight.com/features/donald-trumps-six-stages-of-doom/.

Silver, N. (2016a, May 18). How I Acted Like A Pundit And Screwed Up On Donald Trump. FiveThirtyEight. http://fivethirtyeight.com/features/how-i-acted-like-a-pundit-and-screwed-up-on-donald-trump/.

Silver, N. (2016b, Nov. 8). Who will win the presidency? FiveThirtyEight. http://projects.fivethirtyeight.com/2016-election-forecast/.

Simon, H. A. (1954). Bandwagon and Underdog Effects and the Possibility of Election Predictions. Public Opinion Quarterly, 18, 245-253. doi: 10.1086/266513.

South Dakota v. Dole (1987), 483 U.S. 203.

Southwell, P. L. (2012). A backroom without the smoke? Superdelegates and the 2008 Democratic nomination process. Party Politics, 18, 267-283. doi: 10.1177/1354068810376782.

Sutton, J. (2016, Nov. 14). Massive voter turnout increases in rural areas drove Trump to victory. The Hill. http://thehilltalk.com/2016/11/14/rural-voter-turnout-trump/.

Straffin, P. D., Jr. (1977). The Bandwagon Curve. American Journal of Political Science, 21, 695-709. doi: 10.2307/2110732.

Texas v. United States (2015, Feb. 16), No. B-14-254, 2015 WL 648579 (S.D. Tex.).

Tufte, E. R. (1975). Determinants of the Outcomes of Midterm Congressional Elections. American Political Science Review, 69, 812-826. doi: 10.2307/1958391.

Turek, M. (2013). Amerykański system finansowania wyborów i jego konsekwencje. W A. Małek, P. Napierała (Eds.), Stany Zjednoczone wczoraj i dziś: wybrane zagadnienia społeczno-polityczne (s. 167-195). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Turner, F. J. (1893). The Significance of the Frontier in American History. Reprint w F. J. Turner (Ed.) (1921), The Frontier in American History (s. 1-38). New York, NY: Holt & Co.

Wang, S. (2016, Nov. 8). Final Projections: Clinton 323 EV, 51 Democratic Senate seats, GOP House. Princeton Election Consortium. http://election.princeton.edu/2016/11/08/final-mode-projections-clinton-323-ev-51-di-senate-seats-gop-house/.

Williams, R. H. (2010). Realigning America: McKinley, Bryan, and the Remarkable Election of 1896. Lawrence, KS: University Press of Kansas.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.