Data publikacji : 2017-01-30

Etymology of the definition of risk in international relations. The aspect of research

Jacek PeraDział: Artykuły Varia

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is analysis of international risk.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The fundamental problem of this publication is the analysis of selected research on international risk in the subject literature. The article uses traditional research tools which are literature studies. The choice of tool is dictated by the subject selected.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The study consists of three fundamental elements: Genesis and essence of risk. Literature review; Typology of research on risk. Genesis; Research on risk in international relations.

RESEARCH RESULTS:  risk category is an important instrument for analysing the phenomena occurring in contemporary international environment, an attempt to deal with highly probable global threats and thanks to its successful mitigating mechanisms can be worked out. 

CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS:  creating new instruments and solutions in risk management; adopting various elements of risk management; developing research and scientific consulting aimed at working out suitable models of risk management; defining the subjects responsible for security in individual countries; analysis of dealing with disastrous situations and securing against them.

Słowa kluczowe

ryzyko ; stosunki międzynarodowe ; badanie ; mitygacja ; model.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP