Brexit a międzynarodowy handel usługami

Wojciech Zysk

Abstrakt


CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest próba określenia modelu współpracy Wielkiej Brytanii z krajami Unii Europejskiej oraz oceny rozwoju międzynarodowego handlu usługami po wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem badawczym zaprezentowanym w publikacji są możliwe perturbacje w obszarze globalnego handlu usługami w związku z Brexitem. W opracowaniu zastosowano analizę tekstów źródłowych, analizę dostępnych danych statystycznych, metodę opisową oraz analizę SWOT.

PROCES WYWODU: Artykuł rozpoczyna przedstawienie formalno‑prawnych aspektów wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, następnie ukazano pozycję opisywanego kraju w światowym i unijnym handlu usługami. Analizie poddano również eksport i import oraz strukturę brytyjskiej wymiany usługowej, wraz ze wskazaniem istotnej roli sektora finansowego. Następnie zaprezentowano możliwe modele dalszej współpracy Zjednoczonego Królestwa z państwami UE oraz przeanalizowano szanse i zagrożenia rozwoju międzynarodowego handlu usługami po Brexicie w skali globalnej.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z przeprowadzonych analiz wynika, że istnieje kilka możliwych opcji dalszej współpracy Wielkiej Brytanii z UE, np. podpisanie umowy o wolnym handlu, zawarcie unii celnej, kompleksowa umowa gospodarczo‑handlowa lub model norweski czy szwajcarski. Po Brexicie międzynarodowe obroty usługowe wcale nie muszą przyjąć mniejszych wartości, w zależności od rozwoju bilateralnych stosunków Zjednoczonego Królestwa z różnymi krajami oraz rozwoju sytuacji na międzynarodowych rynkach (rozwój protekcjonizmu czy ułatwianie dostępu) handel usługami może nawet rosnąć.


WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Zaprezentowana w artykule problematyka to tylko próba wskazania najważniejszych obszarów do dalszych analiz. Stanowi przyczynek do dyskusji na temat rozwoju stosunków gospodarczych Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i innych krajów. Wartością dodaną artykułu jest przedstawienie mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń mogących dotyczyć globalnego handlu usługami po Brexicie.


Słowa kluczowe


Brexit; międzynarodowy handel usługami; usługi finansowe; londyńskie City

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogusławski, R. (2016). Brytyjskie Królestwo za konia trojańskiego. Pozyskano z: https://www.amundi.pl/content/download/8812/308659/file/

Brexit.%20Co%20dalej.pdf (dostęp: 03.11.2016).

Borońska‑Hryniewiecka, K., Kaca, E., Płóciennik, S. i Toporowski, P. (2016). Relacje Unia Europejska – Wielka Brytania po ewentualnym Brexicie. Pozyskano z: https://www.pism.pl/files/?id_plik=21877 (dostęp: 03.11.2016).

Chalmers, D. i Menon, A. (2016). Getting out quick and playing the long game. Open Europe Briefing. Pozyskano z: http://openeurope. org. uk/wp‑content/uploads/2016/07/OE_ Chalmers_Menon_July_2016. pdf (dostęp: 03.11.2016).

Dziennik Urzędowy UE, C 326 , 26/10/2012 P. 0001 – 0390.

Eurostat Structural Business Statistics. (2016). Pozyskano z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural‑business‑statistics/global‑value‑chains/international‑trade‑services (dostęp: 10.11.2016).

Foster, P. i Kirkup, J. (2016). What would Brexit mean for British trade? Pozyskano z: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/19/what‑would‑brexit‑mean‑for‑british‑trade/ (dostęp: 03.11.2016).

Japońskie firmy uciekną z Wielkiej Brytanii? Pozyskano z: http://www.ticker.pl (dostęp: 14.01.2015).

Kokoszczyński, K. (2016). Nie będzie Brexitu bez zgody parlamentu. Pozyskano z: http://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/nie‑bedzie‑brexitu‑bez‑zgody‑parlamentu/

(dostęp: 03.11.2016).

Londyńskie City boi się Brexitu. Pozyskano z: http://www.forsal.pl (dostęp: 14.01.2015).

Londyńskie City obawia się, że Brexit zaszkodzi sektorowi finansowemu. Pozyskano z: http://www.money.pl (dostęp: 14.01.2015).

The UK GDP and Economic Data. (2016). Pozyskano z: https://www.gfmag.com/global‑data/

country‑data/the‑united‑kingdom‑gdp‑country‑report (dostęp: 10.11.2016).

Uttley, M.R. i Wilkinson, B. (2016). A spin of the wheel? Defence procurement and defence industries in the Brexit debates. International Affairs, No. 92(3), 569-586.

World Trade Statistics Database. (2016). Pozyskano z: http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramSeries.aspx?Language=E (dostęp: 10.11.2016).

World Trade Statistical Review. (2016). Pozyskano z: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts16_toc_e.htm (dostęp: 02.01.2017).

UNCTAD Statistics Data Center. (2016). Pozyskano z: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=87010 (dostęp: 02.01.2017).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.