Data publikacji : 2017-07-21

Stanowisko Niemiec w procesie dalszego przewodzenia w Unii Europejskiej

Tadeusz SporekDział: Artykuły Varia

Abstrakt

Niemcy są zaliczane do najważniejszych i bardzo ciekawych gospodarek współczesnego świata. Głównym “motorem” niemieckiej gospodarki był i pozostanie eksport wspólnie z wydatkami konsumpcyjnymi. W tym zakresie bezsprzecznym atutem pozostają działania na rzecz ciągłego wzrostu innowacyjności i wdrażania coraz to nowych rozwiązań technologicznych, z czego od lat słyną niemieckie przedsiębiorstwa i oferowane przez nie produkty. Ze względu na coraz częściej poruszane na arenie międzynarodowej tematy ekologii i dbania o środowisko naturalne, w przyszłości znaczenia dla zagranicznych importerów przy wyborze towaru nabierać będą kwestie prowadzenia produkcji w sposób zrównoważony i w zgodzie z przyrodą, na co, zdaniem badaczy, niemieccy przedsiębiorcy również powinni zwrócić szczególna uwagę. Jeżeli natomiast chodzi o rolę, jaka Niemcy miałyby odegrać w dalszym procesie integracyjnym to opinie  na ten temat są podzielone. Chociaż panuje przekonanie, że kraj ten jest bezsprzecznym i jedynym odpowiednim kandydatem
do objęcia ewentualnego formalnego przewodnictwa w Unii Europejskiej,
to równocześnie można spotkać się z zarzutami pod adresem władz niemieckich
i prowadzonej przez nie polityki, jako niekorzystnej w odniesieniu do szeroko rozumianego dobra wspólnoty.

Słowa kluczowe

Niemcy ; eksport ; import ; unia bankowa ; strefa euro.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP