Data publikacji : 2017-04-25

Brexit a wymiana handlowa Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii

Bożena PeraDział: ARTYKUŁY TEMATYCZNE / THEMATIC ARTICLES

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest próba określenia warunków i wskazanie potencjalnych skutków dla wymiany handlowej Unii Europejskiej (UE), jak również Wielkiej Brytanii, będących następstwem uruchomienia procedury opuszczenia ugrupowania przez ten kraj.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemy poruszone w artykule wymagały kwerendy literatury przedmiotu i poddania zebranych materiałów krytycznej analizie. Badanie zmian zachodzących pomiędzy UE a Wielką Brytanią w wymianie handlowej towarami przeprowadzono przy wykorzystaniu podstawowych wskaźników statystycznych, umożliwiających porównanie zgromadzonych danych uzyskanych z Eurostat, ITC i WTO.

PROCES WYWODU: Punktem wyjścia do rozważań jest przedstawienie Brexitu jako zjawiska mogącego wywołać dezintegrację UE na podstawie wybranych koncepcji teoretycznych. W dalszej części zaprezentowano procedurę występowania Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i prawdopodobne warunki uregulowania wymiany handlowej pomiędzy tymi podmiotami. Potencjalne skutki Brexitu dla wymiany handlowej towarami zostały zaprezentowane w ostatniej części artykułu.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Potencjalne skutki Brexitu mogą mieć o wiele szerszy wymiar niż tylko dla bezpośrednich relacji Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Konsekwencją tych działań może być również pogłębienie procesów dezintegracyjnych w UE. Pogłębiona strefa wolnego handlu zostanie prawdopodobnie wybrana jako forma uregulowania na nowo relacji pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Skutki Brexitu w zakresie wymiany handlowej mogą się okazać bardziej dotkliwe dla Wielkiej Brytanii niż Unii Europejskiej.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Analiza potencjalnych skutków secesji Zjednoczonego Królestwa, ważnych nie tylko dla wymiany handlowej, lecz również innych sektorów gospodarki UE, i podejmowanie działań na rzecz ograniczenia wystąpienia możliwego procesu dezintegracji stanowi jeden z obszarów badań, które mogą się okazać istotne w najbliższym okresie.

Słowa kluczowe

Brexit ; dezintegracja ; wymiana handlowa ; Unia Europejska ; Wielka BrytaniaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP