[1]
Litwin, T. 2018. Pojęcie „przedstawiciela Narodu” w świetle art. 4 ust. 2 Konstytucji RP z 1997 r. Horyzonty Polityki. 9, 26 (cze. 2018), 11-31.