[1]
Maciejewski, M. 2017. Determinanty wykorzystania czynników wytwórczych w strukturze eksportu państw Unii Europejskiej. Horyzonty Polityki. 8, 22 (kwi. 2017), 131-149.