(1)
Maj, E. Alternatywne Projekty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Przypadek środowisk Neoendeckich. HP 2019, 9, 123-144.