(1)
Litwin, T. Pojęcie „przedstawiciela Narodu” W świetle Art. 4 Ust. 2 Konstytucji RP Z 1997 R. HP 2018, 9, 11-31.