(1)
Litwin, T. Edytorial: Analiza zapisów Konstytucji RP Z 1997 R. HP 2018, 9, 5-6.