(1)
Borkowski, T. Zarys Modelu Teoretycznego procesów Sekularyzacji W Kościele Katolickim. HP 2018, 9, 63-77.