(1)
Katana Mendes, M. M. Korab Karpowicz, W. Julian (2017). Harmonia społeczna: Czyli Zasady szczęśliwego społeczeństwa. Biblioteka Myśli Współczesnej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy,. HP 2019, 10, 131-134.