(1)
Kwieciński, L. Rola Miast W Kreowaniu Partnerstw Na Linii Biznes-Nauka. Przykład rozwiązań wrocławskich. HP 2020, 11, 117-137.