(1)
Pasierbek, W.; Świercz, P. Edytorial: Władza Polityczna W Tradycji Judeo-chrześcijańskiej . HP 2019, 10, 5-6.