(1)
Krzynówek-Arndt, dr A. Suwerenność I Zwierzchnictwo Ludowe: Egzystencja Prywatna I Egzystencja Polityczna. HP 2016, 7, 53-71.