(1)
Pohl, A. Autorytaryzm Prawicowy a Orientacja Na Dominację społeczną: Współczesne ujęcia Autorytaryzmu W Perspektywie Psychologicznej. HP 2012, 3, 203-227.