(1)
Maciejewski, M. Determinanty Wykorzystania czynników wytwórczych W Strukturze Eksportu państw Unii Europejskiej. HP 2017, 8, 131-149.