(1)
Pera, B. Brexit a Wymiana Handlowa Unii Europejskiej I Wielkiej Brytanii. HP 2017, 8, 69-89.