Lakomy, M. (2013). Castells, M., 2013, Władza komunikacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 514. Horyzonty Polityki, 4(7), 211-216. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1012