Maj, E. (2019). Alternatywne projekty konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: przypadek środowisk neoendeckich. Horyzonty Polityki, 9(28), 123-144. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1377