Litwin, T. (2018). Pojęcie „przedstawiciela Narodu” w świetle art. 4 ust. 2 Konstytucji RP z 1997 r. Horyzonty Polityki, 9(26), 11-31. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1379