Litwin, T. (2018). Edytorial: Analiza zapisów Konstytucji RP z 1997 r. Horyzonty Polityki, 9(26), 5-6. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1526