Borkowski, T. (2018). Zarys modelu teoretycznego procesów sekularyzacji w Kościele Katolickim. Horyzonty Polityki, 9(27), 63-77. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1565