Katana Mendes, M. M. (2019). Korab Karpowicz, W. Julian (2017). Harmonia społeczna: Czyli zasady szczęśliwego społeczeństwa. Biblioteka Myśli Współczesnej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy,. Horyzonty Polityki, 10(31), 131-134. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1734