Pasierbek, W., & Świercz, P. (2019). Edytorial: Władza polityczna w tradycji judeo-chrześcijańskiej . Horyzonty Polityki, 10(31), 5-6. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1901