Steinerowska-Streb, I., & Głód, G. (2020). Praktyczny profil kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na uczelniach wyższych – doświadczenia polskie a standardy międzynarodowe. Horyzonty Polityki, 11(37), 99-116. https://doi.org/10.35765/hp.1988