Lakomy, M. (2013). Castells, M., 2013, Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, (English title: Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age). Horyzonty Polityki, 4(9), 173-177. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/267