Krzynówek-Arndt, dr A. (2016). Suwerenność i zwierzchnictwo ludowe: egzystencja prywatna i egzystencja polityczna. Horyzonty Polityki, 7(18), 53-71. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/698