Pohl, A. (2012). Autorytaryzm prawicowy a orientacja na dominację społeczną: współczesne ujęcia autorytaryzmu w perspektywie psychologicznej. Horyzonty Polityki, 3(5), 203-227. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/906