Maciejewski, M. (2017). Determinanty wykorzystania czynników wytwórczych w strukturze eksportu państw Unii Europejskiej. Horyzonty Polityki, 8(22), 131-149. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/976