Pera, B. (2017). Brexit a wymiana handlowa Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Horyzonty Polityki, 8(22), 69-89. Pobrano z https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/985