LITWIN, T. Pojęcie „przedstawiciela Narodu” w świetle art. 4 ust. 2 Konstytucji RP z 1997 r. Horyzonty Polityki, v. 9, n. 26, p. 11-31, 1 cze. 2018.