Litwin, Tomasz. 2018. „Pojęcie «przedstawiciela Narodu» W świetle Art. 4 Ust. 2 Konstytucji RP Z 1997 R.”. Horyzonty Polityki 9 (26), 11-31. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1379.