Borkowski, Tadeusz. 2018. „Zarys Modelu Teoretycznego procesów Sekularyzacji W Kościele Katolickim”. Horyzonty Polityki 9 (27), 63-77. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1565.