Pasierbek, Wit, i Bożena Pera. 2020. „Edytorial: Internacjonalizacja Szkolnictwa wyższego I Biznesu Dla przedsiębiorczości”. Horyzonty Polityki 11 (37), 5-7. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2010.