Pohl, Aleksandra. 2012. „Autorytaryzm Prawicowy a Orientacja Na Dominację społeczną: Współczesne ujęcia Autorytaryzmu W Perspektywie Psychologicznej”. Horyzonty Polityki 3 (5), 203-27. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/906.