Maj, E. (2019) „Alternatywne projekty konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: przypadek środowisk neoendeckich”, Horyzonty Polityki, 9(28), s. 123-144. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1377 (Udostępniono: 5lipiec2020).