Litwin, T. (2018) „Pojęcie «przedstawiciela Narodu» w świetle art. 4 ust. 2 Konstytucji RP z 1997 r.”, Horyzonty Polityki, 9(26), s. 11-31. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1379 (Udostępniono: 9sierpień2020).