Litwin, T. (2018) „Edytorial: Analiza zapisów Konstytucji RP z 1997 r.”, Horyzonty Polityki, 9(26), s. 5-6. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1526 (Udostępniono: 15kwiecień2021).