Katana Mendes, M. M. (2019) „Korab Karpowicz, W. Julian (2017). Harmonia społeczna: Czyli zasady szczęśliwego społeczeństwa. Biblioteka Myśli Współczesnej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy,”, Horyzonty Polityki, 10(31), s. 131-134. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1734 (Udostępniono: 24lipiec2021).