Martinez Martinez, F. J. (2019) „Codex: Un nombre antiguo”, Horyzonty Polityki, 10(31), s. 60-80. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1768 (Udostępniono: 30lipiec2021).