Kwieciński, L. (2020) „Rola miast w kreowaniu partnerstw na linii biznes-nauka. Przykład rozwiązań wrocławskich”, Horyzonty Polityki, 11(37), s. 117-137. doi: 10.35765/hp.1895.