Steinerowska-Streb, I. i Głód, G. (2020) „Praktyczny profil kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na uczelniach wyższych – doświadczenia polskie a standardy międzynarodowe”, Horyzonty Polityki, 11(37), s. 99-116. doi: 10.35765/hp.1988.