Lakomy, M. (2013) „Castells, M., 2013, Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, (English title: Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age)”, Horyzonty Polityki, 4(9), s. 173-177. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/267 (Udostępniono: 21październik2020).