Pohl, A. (2012) „Autorytaryzm prawicowy a orientacja na dominację społeczną: współczesne ujęcia autorytaryzmu w perspektywie psychologicznej”, Horyzonty Polityki, 3(5), s. 203-227. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/906 (Udostępniono: 21październik2020).