Maciejewski, M. (2017) „Determinanty wykorzystania czynników wytwórczych w strukturze eksportu państw Unii Europejskiej”, Horyzonty Polityki, 8(22), s. 131-149. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/976 (Udostępniono: 26wrzesień2020).