[1]
T. Litwin, „Pojęcie «przedstawiciela Narodu» w świetle art. 4 ust. 2 Konstytucji RP z 1997 r.”, HP, t. 9, nr 26, s. 11-31, cze. 2018.