[1]
W. Pasierbek i B. Pera, „Edytorial: Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego i biznesu dla przedsiębiorczości”, HP, t. 11, nr 37, s. 5-7, grudz. 2020.